20 maja, 2019 r.

Publiczna prezentacja założeń projektu „Genomowa mapa Polski w bezpłatnym dostępie"

UTWORZONO2019-05-20 15:02, Anna Peska OPUBLIKOWANO2019-05-20 15:02, Anna Peska OSTATNIA MODYFIKACJA2019-05-21 09:50, Katarzyna Mazur

Publiczna prezentacja założeń projektu „Genomowa mapa Polski w bezpłatnym dostępie"

Uniwersytet Łódzki informuje, iż w dniu 3 czerwca 2019 roku o godzinie 09.15 w sali 109 Budynku Dziekanatu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ulicy Pilarskiego 14 w Łodzi, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Genomowa mapa Polski w bezpłatnym dostępie”.

Projekt ubiega się o dofinansowanie w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2019 do godz. 12.00 na adres mailowy: blazej.marciniak@biol.uni.lodz.pl, podając imię, nazwisko nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują (jeśli dotyczy).

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania będzie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Poprzednia wiadomość Nowa strona BIP
Następna wiadomość Informacja o działaniach podjętych przez UŁ w celu wykonania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych