Ochrona danych

UTWORZONO2019-01-21 15:01, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2021-06-09 13:03, Natalia Halicka

Akty prawne i inne dokumenty


Akty prawne

rozporządzenie RODO

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnien


Poradniki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Ochrona danych w miejscu pracy poradnik PUODO

Jak rozumieć podejście oparte na ryzyku według RODO_

Jak stosować podejście oparte na ryzyku_

Treść innych przydanych poradników autorstwa Prezesa UODO zaleźć można na stronie urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/p/poradniki


Komunikaty Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Komunikat PUODO z 17 czerwca 2019 r.


Przewodnik po danych osobowych w projektach POW ER dla wnioskodawców i beneficjentów

RODO w projektach POWER przewodnik dla Beneficjentów


Zalecenia i wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych

Podstawowe obowiązki osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

ZASADA CZYSTEGO BIURKA

POLITYKA CZYSTEGO EKRANU

Zalecenia dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych w UŁ

opinia IOD nt. danych studentów - praktyki