19 lipca, 2019 r.

Informacja o działaniach podjętych przez UŁ w celu wykonania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

UTWORZONO2019-07-19 13:22, Anna Peska OPUBLIKOWANO2019-07-19 12:21, Anna Peska

Informacja o działaniach podjętych przez UŁ w celu wykonania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) Uniwersytet Łódzki informuje, że w związku z decyzją ZSZZS.440.646.2018.JM.II. z dnia 13 maja 2019 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydaną po rozpatrzeniu wniosku osoby zainteresowanej w sprawie o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Danych z dnia 27 grudnia 2018 r. (ZSZZS.440.646.2018.MW.I.25271, 25272) w sprawie skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez Uniwersytet Łódzki polegające na opublikowaniu danych osobowych na stronie internetowej Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ, został zrealizowany nakaz określony w tej decyzji.

Uchwałę zawierającą dane osobowe usunięto ze strony internetowej Uczelni. Nadto, został również usunięty z wyszukiwarki Google odsyłacz przekierowujący do ww. nieistniejącej już strony internetowej Uczelni. Uniwersytet Łódzki poinformował także listownie osobę zainteresowaną w przedmiotowej sprawie o fakcie zrealizowania przez Uczelnię nakazu określonego decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Danych z dnia 13 maja 2019 r.

Poprzednia wiadomość Nowa strona BIP
Następna wiadomość Komunikat Rektora w sprawie terminu rozliczenia roku akademickiego 2019/2020