Samorząd studencki

UTWORZONO2019-05-07 08:29, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2021-05-31 13:12, Tomasz Chrabelski

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, art. 110 pkt 5 nakłada obowiązek na samorząd studencki przedstawienia informacji z podziału i rozliczenia środków finansowych przekazanych na sprawy studenckie.

Sprawozdanie finansowe za rok akademicki 2018/2019

Sprawozdanie finansowe za rok akademicki 2019 2020