Regulamin zarządzania prawami autorskimi UŁ

UTWORZONO2019-01-11 11:36, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2021-05-31 13:12, Tomasz Chrabelski

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Łódzkiego


Regulamin ochrony własności intelektualnej

Formularz nr 1_zgłoszenie powstania wyników badań

Formularz nr 2 do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi

Formularz nr 3 do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi

Formularz nr 4 do do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi


.