Uchwały KEN

UTWORZONO2019-05-07 14:44, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2019-12-30 13:15, Natalia Halicka

Uchwały Komisji Ewaluacji Nauk (KEN) w sprawie oceny stanowiącej wynik ewaluacji szkoły doktorskiej.


Pierwszą ewaluację jakości kształcenia w szkole doktorskiej przeprowadza się po upływie co najmniej 5 lat od dnia rozpoczęcia kształcenia w ramach tej szkoły.