Wykaz osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w UŁ

W związku z uruchomieniem w dniu 31 maja 2021r. nowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, ta strona nie jest aktualizowana.
dr Łukasz Grzejdziak
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne
Czytaj dalej
dr Małgorzata Hołda
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii
Czytaj dalej
dr Małgorzata Mieszek
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii
Czytaj dalej
dr Artur Sajnóg
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse
Czytaj dalej
dr Andrzej Pieczewski
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse
Czytaj dalej
dr Piotr Spyra
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii
Czytaj dalej
dr Katarzyna de Lazari-Radek
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach archeologia, filozofia i historia
Czytaj dalej
dr Katarzyna Waniek
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne
Czytaj dalej
dr Jolanta Elżbieta Kowalska
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia
Czytaj dalej
dr Dariusz Wardowski
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka
Czytaj dalej
dr Monika Kujawska
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii
Czytaj dalej
dr Paweł Grabarczyk
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach archeologia, filozofia i historia
Czytaj dalej
dr Łukasz Półtorak
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne
Czytaj dalej
dr Justyna Szpond
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka
Czytaj dalej
dr Ryszard Miszczyński
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach archeologia, filozofia i historia
Czytaj dalej
dr Dominika Dróżdż
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne
Czytaj dalej
dr Magdalena Żakowska
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
Czytaj dalej
dr Piotr Goldstein
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki fizyczne
Czytaj dalej
dr Katarzyna Ranoszek-Soliwoda
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne
Czytaj dalej
dr Martin Hinton
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie językoznawstwo
Czytaj dalej
dr Elżbieta Antczak
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse
Czytaj dalej
dr Tomasz Uryszek
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse
Czytaj dalej
dr Anna Jażdżewska
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej