Skład Komisji do spraw stopni naukowych

UTWORZONO2019-10-28 14:40, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2021-05-31 13:12, Tomasz Chrabelski

.

NAUKI SPOŁECZNE

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse


NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki fizyczne


NAUKI HUMANISTYCZNE

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie historia

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach archeologia i filozofia

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie językoznawstwo

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo

wspólna Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach nauki o kulturze i religii oraz nauki o sztuce