Status prawny UŁ

UTWORZONO2019-05-07 08:07, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2019-06-10 10:32,

Status Prawny Uniwersytetu Łódzkiego:

  • Uniwersytet Łódzki jest publiczną uczelnią akademicką utworzoną na podstawie dekretu z dnia 24 maja 1945 r.;
  • Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Uczelnia jest państwową osobą prawną;
  • Nadzór nad działalności Uniwersytetu Łódzkiego, w zakresie określonym ustawą, sprawuje Minister właściwy ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki.