Wzory decyzji i postanowień w postępowaniach w sprawie nadania stopni naukowych

UTWORZONO2020-12-04 17:07, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2021-05-31 13:12, Tomasz Chrabelski

.

Decyzja nadanie stopnia doktora

Decyzja nadanie stopnia doktora habilitowanego

Decyzja odmowa nadania stopnia doktora

Decyzja odmowa nadania stopnia doktora habilitowanego

Decyzja umorzenie postępowania

Doręczanie orzeczeń w postępowaniach awansowych

Postanowienie dopuszczenie do obrony

Postanowienie odmowa dopuszczenia do obrony

Postanowienie o niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Postanowienie odmowa wszczęcia postępowania

Postanowienie powołanie komisji egzaminacyjnych

Postanowienie powołanie komisji egzaminacyjnych doktoranci 2019/2020

Postanowienie powołanie komisji habilitacyjnej

Postanowienie wyznaczenie promotora doktoranci 2019/2020

Postanowienie wyznaczenie promotora tryb eksternistyczny

Postanowienie wyznaczenie recenzentów