Najważniejsze akty

UTWORZONO2019-05-07 14:41, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2021-05-31 13:12, Tomasz Chrabelski

.

Zasady rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 76 z dnia 15 marca 2021r. w sprawie: ustalenia zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2021/2022

Zasady rekrutacji do szkół doktorskich

Załącznik nr 1 certyfikaty

Załącznik nr 2 podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej

Załącznik nr 3 oświadczenie cudzoziemca

Załącznik nr 4 wniosek o wyznaczenie promotora


Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17.03.2021r. w sprawie: terminarza rekrutacji do Szkół Doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenienr 117 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17.03.2021r. w sprawie:określenia limitów rekrutacji do Szkół Doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademickim 2021/2022


Zarządzenie nr 121 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 24.03.2021 r. w sprawie: opłaty za postępowanie rekrutacyjne w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego


Wzory dokumentów związanych ze sprawowaniem funkcji promotora w szkołach doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie nr 111 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10.03.2021 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów związanych ze sprawowaniem funkcji promotora w szkołach doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego

Załącznik nr 1 Oświadczenie - Lista promotorów

Załącznik nr 2 Oświadczenie promotora

Załącznik nr 3 Odwołanie promotora

Załącznik nr 4 Oświadczenie w sprawie spełnienia warunków

Załącznik nr 5 Wzór porozumienia promotor i promotor pomocniczy

Załącznik nr 6 Wzór porozumienia z drugim promotorem


Nowa dyscyplina naukowa, w której odbywa się kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie nr 115 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15.03.2021 r. w sprawie: wprowadzenia nowej dyscypliny naukowej, w której odbywa się kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego


Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała nr 567 z dnia 27 stycznia 2020r.

Program Kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ - Załącznik nr 1 do uchwały nr 422 Senatu UŁ z dnia 13 maja 2019 r.

Program Kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ od roku akademickiego 2020/2021 - Załącznik nr 2 do uchwały nr 567 Senatu UŁ z dnia 27 stycznia 2020 r.

Uchwała nr 77 z dnia 15 marca 2021r.

Program Kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ od roku akademickiego 2021/2022 - Załącznik nr 3 do uchwały nr 77 Senatu UŁ z dnia 15 marca 2021 r.


Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała nr 423 z dnia 13 maja 2019 r.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ

Uchwała nr 78 z dnia 15 marca 2021r.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ od roku akademickiego 2021/2022 - Załącznik do uchwały nr 78 Senatu UŁ z dnia 15 marca 2021 r.


Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała nr 424 z dnia 13 maja 2019 r.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ

Uchwała nr 79 z dnia 15 marca 2021r.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ od roku akademickiego 2021/2022 - Załącznik do uchwały nr 79 Senatu UŁ z dnia 15 marca 2021r.


Program kształcenia Szkoły Doktorskiej BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Uchwała nr 425 z dnia 13 maja 2019 r.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i IPAN

Uchwała nr 80 z dnia 15 marca 2021r.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i IPAN od roku akademickiego 2021/2022 - Załącznik do uchwały nr 80 Senatu UŁ z dnia 15 marca 2021r.Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała nr 436 z dnia 27 maja 2019 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ

Wzór IPB oraz sprawozdania z realizacji IPB - Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ

Wzór arkusza oceny doktoranta - Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁRegulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego- obowiązuje od 1 pażdziernika 2020r.

Uchwała nr 685 z dnia 27 kwietnia 2020r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ

Załącznik nr 1 Indywidualny Plan Badawczy (IPB)

Załącznik nr 2 Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego z opinią promotora

Załącznik nr 3 Arkusz oceny doktoranta z opinią promotora

Uchwała URSD UŁ 03/06/2020 podjęta na 19 posiedzeniu URSD UŁ w kadencji 2018-2020 w dniu 01.06.2020r.w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego


Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego- obowiązuje od 1 października 2021r.

Uchwała nr 97 z dnia 26 kwietnia 2021r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ

Załącznik nr 1 - Indywidualny Plan Badawczy

Załącznik nr 2 Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego z opinią promotora

Załącznik nr 3 Arkusz oceny doktoranta z opinią promotora


Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała nr 437 z dnia 27 maja 2019 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauki Ścisłych i Przyrodniczych UŁ

Wzór IPB - Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ

Wzór formularza oceny przebiegu kształcenia - Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ


Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego - obowiązuje od 1 października 2020r.

Uchwała nr 687 z dnia 27 kwietnia 2020r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ

Załącznik nr 1 Indywidualny Plan Badawczy (IPB) Doktoranta

Załącznik nr 2 Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego z opinią promotora

Załącznik nr 3 Arkusz oceny doktoranta z opinią promotora

Uchwała URSD UŁ 05/06/2020 podjęta na 19 posiedzeniu URSD UŁ w kadencji 2018-2020 w dniu 01.06.2020r.w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego


Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego - obowiązuje od 1 października 2021r.

Uchwała nr 99 z dnia 26 kwietnia 2021r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ

Załącznik nr 1 Indywidualny Plan Badawczy (IPB) Doktoranta

Załącznik nr 2 Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego z opinią promotora

Załącznik nr 3 Arkusz oceny doktoranta z opinią promotora


Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała nr 438 z dnia 27 maja 2019 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ

Wzór IPB oraz sprawozdania doktoranta z realizacji IPB - Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ

Wzór arkusza oceny doktoranta - Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ


Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego - obowiązuje od 1 października 2020r.

Uchwała nr 686 z dnia 27 kwietnia 2020r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ

Załącznik nr 1 Indywidualny Plan Badawczy (IPB)

Załącznik nr 2 Sprawozdanie Doktoranta z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego

Załącznik nr 3 Arkusz oceny Doktoranta z opinią promotora

Uchwała URSD UŁ 04/06/2020 podjęta na 19 posiedzeniu URSD UŁ w kadencji 2018-2020 w dniu 01.06.2020r.w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego


Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego - obowiązuje od 1 października 2021r.

Uchwała nr 98 z dnia 26 kwietnia 2021r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ

Załącznik nr 1 Indywidualny Plan Badawczy (IPB)

Załącznik nr 2 Sprawozdanie Doktoranta z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego

Załącznik nr 3 Arkusz oceny Doktoranta z opinią promotora


Regulamin Szkoły Doktorskiej BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Uchwała nr 439 z dnia 27 maja 2019 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i IPAN w Łodzi

Wzór IPB - Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i IPAN w Łodzi

Załącznik nr 2 do RSD BioMedChem


Regulamin Szkoły Doktorskiej BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Łodzi - obowiązuje od 1 października 2020r

Uchwała nr 684 z dnia 27 kwietnia 2020r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i IPAN w Łodzi

Załącznik nr 1 Indywidualny Plan Badawczy Doktoranta (IPB)

Załącznik nr 2 Sprawozdanie doktoranta z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) wraz z opinią promotora

Załącznik nr 3 Arkusz oceny doktoranta wraz z oceną promotora

Uchwała URSD UŁ 02/06/2020 podjęta na 19 posiedzeniu URSD UŁ w kadencji 2018-2020 w dniu 01.06.2020r.w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiej Akademii Nauk w Łodzi


Regulamin Szkoły Doktorskiej BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Łodzi - obowiązuje od 1 października 2021r

Uchwała nr 96 z dnia 26 kwietnia 2021r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i IPAN w Łodzi

Załącznik nr 1 Indywidualny Plan Badawczy Doktoranta (IPB)

Załącznik nr 2 Sprawozdanie doktoranta z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) wraz z opinią promotora

Załącznik nr 3 Arkusz oceny doktoranta wraz z oceną promotora