Wybory 2020-2024

UTWORZONO2020-03-04 14:37, Olga Bednarczyk OSTATNIA MODYFIKACJA2021-05-31 13:12, Tomasz Chrabelski

Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej


UCHWAŁA NR 1 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ


UCHWAŁA NR 2 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ z dnia 4 lutego 2020 r w sprawie: ustalenia kalendarza wyborczego w wyborach na kadencję 2020-2024


UCHWAŁA NR 3 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie: określenia składu liczbowego kolegium elektorów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2020-2024


UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie: określenia składu liczbowego senatu Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2020-2024

Załącznik - Senat Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2020 - 2024


UCHWAŁA NR 5 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie: określenia terminu zgłaszania kandydatów na elektorów w grupie nauczycieli akademickich z jednostek niewchodzących w skład wydziałów oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia kandydata do kolegium elektorów (nauczyciele akademiccy)

Załącznik nr 2 - formularz zgłoszenia kandydata do kolegium elektorów (pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi)

Załącznik nr 3 - oświadczenie lustracyjne

Załącznik nr 4 - informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego


UCHWAŁA NR 6 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 3 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie określenia składu liczbowego kolegium elektorów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2020-2024

Załącznik - skład kolegium elektorów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2020 - 2024


UCHWAŁA NR 7 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ z dnia 11.02.2020 r. w sprawie: wyboru podkomisji do przeprowadzenia wyborów członków senatu i kolegium elektorów Uniwersytetu Łódzkiego w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach niewchodzących w skład wydziałów oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


UCHWAŁA NR 8 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie: określenia sposobu zorganizowania i zasad przeprowadzenia wyborów do kolegium elektorów UŁ w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach niewchodzących w skład wydziałów


UCHWAŁA NR 9 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie: określenia sposobu zorganizowania i zasad przeprowadzenia wyborów do kolegium elektorów UŁ w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Załącznik - Okręgi wyborcze i terminarz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


UCHWAŁA NR 10 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ z dnia 27.02.2020 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego w wyborach na kadencję 2020-2024


UCHWAŁA NR 11 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ z dnia 2.03.2020 r. w sprawie: ustalenia listy kandydatów do kolegium elektorów UŁ w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach niewchodzących w skład wydziałów

Załącznik - Lista kandydatów do kolegium elektorów UŁ w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach niewchodzących w skład wydziałów


UCHWAŁA NR 12 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ z dnia 2.03.2020 r.w sprawie: ustalenia listy kandydatów do kolegium elektorów UŁ w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Załącznik - Lista kandydatów do kolegium elektorów UŁ w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Uchwała nr 13 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13.03.2020r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego w wyborach na kadencję 2020-2024


Uchwała nr 14 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ z dnia 18.03.2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego w wyborach na kadencję 2020-2024


Uchwała nr 15 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ z dnia 2.06.2020r. w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego w wyborach na kadencję 2020-2024

Załącznik - Kalendarz wyborczy w wyborach na kadencję 2020-2024


Uchwała nr 16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ z dnia 2.06.2020r.w sprawie: zasad zgłaszania kandydatów i przeprowadzenia wyborów do Kolegium Elektorów UŁ oraz Senatu UŁ

Załącznik - Formularz zgłoszenia kandydata do KE (prof., prof. uczel. i dr hab.)

Załącznik - Formularz zgłoszenia kandydata do KE (in. naucz. akad. z wydz.)

Załącznik - Formularz zgłoszenia kandydata do KE (naucz. akad. z in. jed.)

Załącznik - Formularz zgłoszenia kandydata do KE (prac. adm.)

Załącznik - Formularz zgłoszenia kandydata do Senatu UŁ (prof., prof. uczel.)

Załącznik - Formularz zgłoszenia kandydata do Senatu UŁ (in. naucz. akad. z wydz.)

Załącznik - Formularz zgłoszenia kandydata do Senatu UŁ (naucz. akad. z in. jed.)

Załącznik - Formularz zgłoszenia kandydata do Senatu UŁ (prac. adm.)

Załącznik - Oświadczenie lustracyjne - elektor

Załącznik - Oświadczenie lustracyjne - senator.

Załącznik - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego


Uchwała nr 17 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ z dnia 2.06.2020r. w sprawie: zasad zgłaszania kandydatów na rektora

Załącznik - Formularz zgłoszenia kandydata na rektora

Załącznik - Formularz zgody na kandydowanie na rektora

Załącznik - Oświadczenie lustracyjne - rektor

Załącznik - Informacja o złożeniu ośw. lustracyjnego


Uchwała nr 18 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ z dnia 2.06.2020r. w sprawie: szczegółowego harmonogramu wyborów do Kolegium Elektorów UŁ i do Senatu UŁ


Uchwała nr 19 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ z dnia 2.062020r. w sprawie: określenia terminu zgłaszania kandydatów do Senatu w grupie nauczycieli akademickich z jednostek niewchodzących w skład wydziałów oraz w grupie pracowników niebędącyh nauczycielami akademickimi

Załącznik - Formularz zgłoszenia kandydata do Senatu UŁ (naucz. akad. z in. jed.)

Załącznik - Formularz zgłoszenia kandydata do Senatu UŁ (prac. adm.)

Załącznik - Oświadczenie lustracyjne - senator

Załącznik - Informacja o złożeniu ośw. lustracyjnego


Uchwała nr 20 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2.06.2020r. w sprawie: określenia składu liczbowego Senatu Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2020-2024 w grupie studentów i doktorantów


Uchwała nr 21 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3.06.2020r. w sprawie: zmiany uchwały nr 16 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 2.06.2020r. w sprawie zasad zgłaszania kandydatów i przeprowadzenia wyborów do Kolegium Elektorów UŁ oraz Senatu UŁ

Załącznik - tekst ujednolicony Uchwały nr 16


Uchwała nr 22 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10.06.2020r. w sprawie: ustalenia listy kandydatów do Senatu UŁ w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach niewchodzących w skład wydziałów

Załącznik - lista kandydatów do Senatu UŁ grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach niewchodzących w skład wydziałów


Uchwała nr 23 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10.06.2020r. w sprawie: ustalenia listy kandydatów do Senatu UŁ grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Załącznik - lista kandydatów do Senatu UŁ w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Uchwała 24 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22.06.2020r. w sprawie: stwierdzania dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów UŁ na kadencję 2020-2024

Załącznik - skład Kolegium Elektorów


Uchwała 25 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22.06.2020r. w sprawie: protestu wyborczego zgłoszonego w grupie doktorantów


Uchwała nr 26 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22.06.2020r. w sprawie: protestu wyborczego zgłoszonego w grupie nauczycieli akademickich ze stopniem doktora


Uchwała nr 27 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29.06.2020r. w sprawie: określenia terminu i sposobu organizacji debaty kandydatów na rektora Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2020-2024


Uchwała nr 28 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 03.07.2020r. w sprawie: określenia terminu i sposobu organizacji zebrania Kolegium Elektorów Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie wyboru rektora Uniwersytetu Rektora na kadencję 2020-2024

Załącznik - harmonogram zebrania Kolegium Elektorów


Uchwała nr 29 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15.07.2020r. w sprawie: stwierdzania dokonania wyboru Rektora Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2020-2024


Uchwała nr 30 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15.07.2020r. stwierdzania dokonania wyboru członków Senatu UŁ na kadencję 2020-2024

Załącznik - skład Senatu


Komunikaty Podkomisji Uczelnianej Komisji Wyborczej


Komunikat 1 Podkomisji Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10.03.2020r. w sprawie: wyników głosowania w I turze wyborów do Kolegium Elektorów UŁ w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach niewchodzących w skład wydziałów

Komunikat 2 Podkomisji Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10.03.2020r. w sprawie:wyników głosowania w I turze wyborów do Kolegium Elektorów UŁ w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat 3 Podkomisji Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 04.06.2020r. w sprawie: terminu przeprowadzenia II tury wyborów do Kolegium Elektorów UŁ w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach niewchodzących w skład wydziałów

Komunikat 4 Podkomisji Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 04.06.2020r. w sprawie: terminu głosowania w II turze wyborów do Kolegium Elektorów UŁ w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat 5 Podkomisji Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 16.06.2020r. w sprawie: wyników głosowania w II turze wyborów do Kolegium Elektorów UŁ na kadencję 2020-2024 w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach niewchodzących w skład wydziałów

Komunikat 6 Podkomisji Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 16.06.2020r, sprawie: wyników głosowania w II turze wyborów do Kolegium Elektorów UŁ na kadencję 2020-2024 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat 7 Podkomisji Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 16.06.2020r. w sprawie: wyników głosowania w I turze wyborów do Senatu UŁ na kadencję 2020-2024 w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach niewchodzących w skład wydziałów

Komunikat 8 Podkomisji Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 16.06.2020r. w sprawie: wyników głosowania w I turze wyborów do Senatu UŁ na kadencję 2020-2024 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat 9 Podkomisji Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 19.06.2020r. w sprawie: wyników głosowania w II turze wyborów do Senatu UŁ na kadencję 2020-2024 w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach niewchodzących w skład wydziałów

Komunikat 10 Podkomisji Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 19.06.2020r. w sprawie: wyników głosowania w II turze wyborów do Senatu UŁ na kadencję 2020-2024 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat 11 Podkomisji Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 22.06.2020r. w sprawie: wyników głosowania w III turze wyborów do Senatu UŁ kadencję 2020-2024 w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach niewchodzących w skład wydziałów

.