Zasady odpłatności za usługi edukacyjne

UTWORZONO2016-08-17 07:07, Sebastian Buzar OSTATNIA MODYFIKACJA2021-05-31 13:12, Tomasz Chrabelski

Zarządzenie nr 149 Rektora UŁ z dnia 17.05.2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 139 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26.04.2021 r. w sprawie: opłaty za postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia wyższe w UŁ w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 138 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26.04.2021r. w sprawie kolejności działań i obiegu dokumentów w zakresie przyjmowania cudzoziemców na studia w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 22.03.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 186 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie rozwiązań dotyczących odpłatności za studia obowiązujących w roku akademickim 2020/2021 (ze zm.)

t.j. Zarządzenia nr 186 Rektora UŁ z dnia 16.10.2020 r. w sprawie: rozwiązań dotyczących odpłatności za studia obowiązujących w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 125 Rektora UŁ z dnia 26.05.2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2020/ 2021:


t.j. Zarządzenia nr 61 Rektora UŁ z dnia 08.05.2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnienie dokumentów

Zarządzenie nr 19 Rektora UŁ z dnia 26.10.2020 r. w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 20 Rektora UŁ z dnia 26.10.2020r. w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 127 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.05.2020 r. w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim