Wykaz osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w UŁ

W związku z uruchomieniem w dniu 31 maja 2021r. nowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, ta strona nie jest aktualizowana.
Mgr Monika Cepil
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Czytaj dalej
mgr Radosław Bochan
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse
Czytaj dalej
mgr Joanna Strumiłło
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Kacper Grzelakowski
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka
Czytaj dalej
mgr Sylwia Ciastek-Iskrzycka
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne
Czytaj dalej
mgr Kamila Czubak-Prowizor
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Agnieszka Pyrgiel
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
Czytaj dalej
mgr Maciej Jażdżewski
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Anna Zatora
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii
Czytaj dalej
mgr Damian Bębnowski
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse
Czytaj dalej
mgr Krzysztof Nawrocki
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne
Czytaj dalej
mgr Aleksandra Wysokińska
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne
Czytaj dalej
mgr Mateusz Filipczak
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne
Czytaj dalej
mgr Jan Demeško
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Aleksandra Jakiel
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Nikodem Sarna
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
Czytaj dalej
mgr Weronika Gonciarz
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Dominika Staszenko-Chojnacka
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii
Czytaj dalej
mgr Bartłomiej Krzeczewski
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse
Czytaj dalej
mgr Hiba Musadaq Salim Al-Hameed
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki fizyczne
Czytaj dalej
mgr Adrian Soboń
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Kamil Hupało
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Anna Majewska
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Czytaj dalej
mgr Barbara Galant
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie językoznawstwo
Czytaj dalej
mgr Natalia Festinger
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne
Czytaj dalej
mgr Marta Banat
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne
Czytaj dalej
mgr Milena Prowizor
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne
Czytaj dalej
mgr Maciej Pyrka
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Joanna Duda
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie językoznawstwo
Czytaj dalej
mgr Rafał Olszyński
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr. Marcin Kraśniewski
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne
Czytaj dalej
mgr Marcin Złoty
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse
Czytaj dalej
mgr. Jarosław Pączek
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne
Czytaj dalej
mgr Andrzej Molenda
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki fizyczne
Czytaj dalej
mgr Agnieszka Zaczek
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Marta Raźniewska
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
Czytaj dalej
mgr Julia Dynkowska
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii
Czytaj dalej
mgr Lena Grzesiak
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
Czytaj dalej
mgr Monika Toma
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Justyna Sochacka
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie językoznawstwo
Czytaj dalej
mgr Paulina Pruszkowska-Przybylska
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Michał Rachalewski
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Karolina Ambroziak
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Monika Marcinkowska
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Julita Pietrzak
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Paulina Szterlik
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse
Czytaj dalej
mgr Malwina Kawka
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr. Michał Walczak
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne
Czytaj dalej
mgr Damian Mowczan
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse
Czytaj dalej
mgr Makary Piasecki
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
Czytaj dalej
mgr Beata Stanisławczyk
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
Czytaj dalej
mgr Jarosław Linka
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
Czytaj dalej
dr Wojciech Malesa
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne
Czytaj dalej
mgr Michał Staszak
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse
Czytaj dalej
mgr Anita Grzegorzewska
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie językoznawstwo
Czytaj dalej
mgr Tomasz Furmanek
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne
Czytaj dalej
mgr Piotr Gadawski
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Michał Zaremba
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse
Czytaj dalej
mfr Aleksandra Makowska
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie językoznawstwo
Czytaj dalej
mgr Przemysław Włodarczyk
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse
Czytaj dalej
mgr Joanna Sarnik
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Aleksandra Drożdż
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne
Czytaj dalej
mgr Kamil Durka
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Justyna Nykiel-Szymańska
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Aleksandra Szwed
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Sylwia Michlewska
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Marlena Komudzińska
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne
Czytaj dalej
mgr Magdalena Kapela
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse
Czytaj dalej
mgr Sebastian Wawrocki
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Remigiusz Żulicki
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne
Czytaj dalej
mgr Marta Fisiak-Polowczyk
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne
Czytaj dalej
mgr. Mateusz Gajda
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne
Czytaj dalej
mgr Wojciech Radziun
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
Czytaj dalej
mgr Joanna Beczkowska
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
Czytaj dalej
mgr Oskar Wolski
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Czytaj dalej
mgr Agnieszka Jabłonowska
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne
Czytaj dalej
mgr Sławomira Lerman-Balsaux
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne
Czytaj dalej
mgr Robert Krasoń
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne
Czytaj dalej
mgr Paulina Wigner
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Anna Wiśniewska-Grabarczyk
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii
Czytaj dalej
mgr Małgorzata Frydrych
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
Czytaj dalej
mgr Michał Matuszak
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne
Czytaj dalej
mgr Justyna Sadowska
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne
Czytaj dalej
mgr Piotr Sosnowski
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
Czytaj dalej
mgr Piotr Knysak
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr inż. Michał Gorzkiewicz
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Tomasz Kopczewski
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej
mgr Adrien Quiles
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Czytaj dalej