Akty prawne dotyczące nostryfikacji

UTWORZONO2020-11-25 12:36, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2021-05-31 13:12, Tomasz Chrabelski

Akty prawne dotyczące nostryfikacji w Uniwersytecie Łódzkim

Rozporządzenie MNiSW z dnia 28.09.2018 r. w sprawie: nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

Rozporządzenie MNiSW z dnia 28.09.2018 r. w sprawie: nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

Zarządzenie Rektora UŁ nr 25 z dnia 26.10.2020 r. w sprawie: wysokości opłaty, warunków i trybu zwolnienia z opłaty za przeprowadzenie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą, potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie oraz wysokości opłaty i trybu zwolnienia z opłaty za przeprowadzenie nostryfikacji stopnia naukowego

Załącznik do zarządzenia