Jakość kształcenia

UTWORZONO2019-01-21 14:32, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2021-05-31 13:12, Tomasz Chrabelski

Raporty i uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Treść raportów i uchwał z wizytacji przeprowadzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną dostępna jest na stronie http://www.pka.edu.pl


2021


1. Raport z wizytacji (profil praktyczny) dokonanej w dniach 1-2 lutego 2021r. na kierunku Leśnictwo prowadzonym w Uniwersytecie Łódzkim, Filia w Tomaszowie Mazowieckim


2020


1. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 27-28 lutego 2020r. na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzonym na Uniwersytecie Łódzkim

Uchwała nr 715/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 września 2020r. w sprawie oceny programowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzonym na Uniwersytecie Łódzkim na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.2019


1. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 17-18 stycznia 2019r. na kierunku Filozofia. prowadzonym na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 489/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 lipca 2019r. w sprawie oceny programowej na kierunku Filozofia prowadzonym na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

2. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 16-17 lutego 2019r. w sprawie oceny programowej na kierunku Logistyka prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 611/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 września 2019r. w sprawie oceny programowej na kierunku Logistyka prowadzonym na Wydziale Socjologiczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

3. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 12-13 kwietnia 2019r. na kierunku Administracja prowadzonym w Filii w Tomaszowie Mazowieckim Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 721/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 września 2019r. w sprawie oceny programowej na kierunku Administracja prowadzonym w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

4. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 17-18 stycznia 2019r. na kierunku Historia Sztuki prowadzonym na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 829/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie oceny programowej na kierunku Historia Sztuki prowadzonym na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

5. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 6-7 grudnia 2018r. na kierunku Biotechnologia prowadzonym na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 164/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie oceny programowej na kierunku Biotechnologia prowadzonym na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

6. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 5-6 grudnia 2018r. na kierunku Mikrobiologia prowadzonym na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 163/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie oceny programowej na kierunku Mikrobiologia prowadzonym na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

7. Opinia zespołu nauk ścisłych w sprawie oceny programowej z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 15-16 maja 2019r. na kierunku Fizyka prowadzonym na Uniwersytecie Łódzkim.

Uchwała nr 748/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 października 2019r. w sprawie oceny programowej na kierunku Fizyka prowadzonym na Uniwersytecie Łódzkim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.2018


1. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 11-12 stycznia 2018r. na kierunku Filologia Germańska prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 307/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie oceny programowej na kierunku Filologia Germańska prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

2. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 12-13 kwietnia 2018r. na kierunku Prawo prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 508/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 września 2018r. w sprawie oceny programowej na kierunku Prawo prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim.

3. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 14-15 kwietnia 2018r. na kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 509/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 września 2018r. w sprawie oceny programowej na kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

4. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 4-5 grudnia 2017r. na kierunku Filologia (hiszpańska,klasyczna, romańska, rosyjska, słowiańska, włoska) prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 238/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 maja 2018r. w sprawie oceny programowej na kierunku Filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

5. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 18-19 listopada 2017r. na kierunku Administracja prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 149/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 marca 2018r. w sprawie oceny programowej na kierunku Administracja prowadzonym a Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.


2017


1. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 30-31 maja 2017r. na kierunku Filologia angielska prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 601/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie oceny programowej na kierunku Filologia angielska prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

2. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 17-18 maja 2017r. na kierunku Analityka gospodarcza prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 531/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 października 2017r. w sprawie oceny programowej na kierunku Analityka gospodarcza prowadzonym na Wydziale Socjologiczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

3. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 24-25 marca 2017r. na kierunku Ekonomia prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 403/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 września 2017r. w sprawie oceny programowej na kierunku Ekonomia prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

4. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 26-27 marca 2017r. na kierunku Gospodarka przestrzenna prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 404/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 września 2017r. w sprawie oceny programowej na kierunku Gospodarka przestrzenna prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

5. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 18-19 października 2016r. na kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzonym na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 67/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie oceny programowej na kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzonym na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym oraz studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

6. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 31 marca-1 kwietnia 2017r. na kierunku Gospodarka przestrzenna prowadzonym na Wydziałach: Nauk Geograficznych (wiodący) oraz Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 389/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie oceny programowej na kierunku Gospodarka przestrzenna prowadzonym wspólnie przez Wydział Nauk Geograficznych oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.2016


1. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 4-5 kwietnia 2016r. na kierunku Filologia Polska prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 680/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie oceny programowej na kierunku Filologia Polska prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

2. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 4-5 kwietnia na kierunku Kulturoznawstwo prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 681/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie oceny programowej na kierunku Kulturoznawstwo prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

3. Raport z wizytacji (profil praktyczny) dokonanej w dniach 10-11 marca 2016r. na kierunku Zarządzanie prowadzonym w Instytucie Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Uchwała nr 370/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie oceny programowej na kierunku Zarządzanie prowadzonym w Instytucie Rozwoju Gospodarczego Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

4. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 8-9 marca 2016r. na kierunku Finanse i Rachunkowość prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 369/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie oceny programowej na kierunku Finanse i Rachunkowość prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

5. Raport z wizytacji (ocena instytucjonalna) na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego dokonanej w dniach 30 listopada-2 grudnia 2015r.

Uchwała nr 295/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.2015


1. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 23-24 marca 2015r. na kierunku Praca socjalna prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 438/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie oceny programowej na kierunku Praca Socjalna prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

2. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 25-26 marca 2015r. na kierunku Socjologia prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 439/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie oceny programowej na kierunku Socjologia prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

3. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 20-21 października 2014r. na kierunku Geografia prowadzonym na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 51/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie oceny programowej na kierunku Geografia prowadzonym na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

4. Raport z wizytacji (ocena instytucjonalna) na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego dokonanej w dniach 5-7 maja 2015r.

Uchwała nr 799/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 października 2015r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.


2014


1. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 5-6 czerwca 2014r. na kierunku Matematyka prowadzonym na Wydziale Matematyki i Informatyki w Uniwersytecie Łódzkim.

Uchwała nr 747/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 listopada 201r. w sprawie oceny programowej na kierunku Matematyka prowadzonym na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

2. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 23-24 marca 2014r. na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 14/2/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 18 września 2014r. w sprawie wniosku Uniwersytetu Łódzkiego o ponowne rozpatrzenie sprawy oceny programowej na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

3. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014r. na kierunku Informatyka i Ekonometria prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Uchwała nr 465/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie oceny programowej na kierunku Informatyka i Ekonometria prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.