Regulaminy studia

UTWORZONO2019-01-11 11:46, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2021-05-31 13:12, Tomasz Chrabelski

Zasady przyjęć na studia na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 81 z dnia 15.06.2021r. w sprawie: zmiany uchwały nr 750 Senatu UŁ z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów oraz terminarza rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 750 z dnia 01.06.2020r. w sprawie: zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów oraz terminarza rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim na rok akademicki 2021/2022 - załącznik nr 1

terminarz - załącznik nr 2


Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (od 1.10.2019 r.)

t.j. Regulaminu studiów

Uchwała Senatu nr 118 z dnia 26 kwietnia 2021r.
Uchwała Senatu UŁ nr 639 z dnia 9 grudnia 2019 r.
Uchwała Senatu UŁ nr 449 z dnia 14 czerwca 2019 r.
Uchwała nr 6 Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UŁ


Uchwała URSD UŁ w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała URSD UŁ


Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Uchwała nr 782 z dnia 22.06.2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 452 Senatu z dnia 05.03.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich


Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim (od 1.10.2019 r.)

Uchwała nr 688

t.j. Regulaminu Studiów Doktoranckich


Regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie nr 172 z dnia 16.09.2020r.

Regulamin świadczeń stypendialnych

załączniki


Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego

Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w DS

załączniki


Harmonogram wypłaty świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, w tym cudzoziemców, w roku akademickim 2020/2021

zarz. nr 173 z 15.09.2020 r.


Zasady postępowania rekrutacyjnego w UŁ

t.j. Regulamin postępowania rekrutacyjnego

.