Historia

UTWORZONO2016-01-27 14:26, Małgorzata Stachurska-Skorzycka OSTATNIA MODYFIKACJA2021-05-31 13:12, Tomasz Chrabelski

Powrót

Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928), oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939). Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej, pod pierwotną nazwą "Państwowy Uniwersytet - Wolna Wszechnica", był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pierwszymi rektorami Uniwersytetu Łódzkiego byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński, Józef Chałasiński, Jan Szczepański. W roku akademickim 1945/1946 w skład UŁ wchodziło sześć wydziałów: Wydział Farmaceutyczny, Wydział Humanistyczny, Wydział Lekarski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Prawno-Ekonomiczny i Wydział Stomatologiczny. Zatrudnionych było 530 pracowników, a studia rozpoczęło 7147 studentów, co stanowiło 12,7 % ogólnej liczby studiujących wówczas w Polsce.

Rok 1945: dekret powołujący Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi przewidywał, że uczelnia składać się będzie z trzech wydziałów: Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego oraz Prawno-Ekonomicznego. Następnie powołano Wydział Lekarski oraz Stomatologiczny i Farmaceutyczny, które jednak w 1950 r. zostały wyłączone z UŁ, dając początek łódzkiej Akademii Medycznej.

Rok 1945/1946: Uniwersytet Łódzki zatrudnia już 530 pracowników, a studia rozpoczyna ponad 7 tysięcy studentów, co stanowiło 12,7 % ogólnej liczby studiujących wówczas w Polsce.

Rok 1956: do Uniwersytetu włączono Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną.

Rok 1961: do Uniwersytetu włączono Wyższą Szkołę Ekonomiczną, dzięki czemu powstał Wydział Ekonomiczny. Trzy lata później wydział ten, po przejęciu socjologii z Wydziału Filozoficzno-Historycznego, stał się Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym.

Rok 1981: Strajk studentów, który doprowadził do zmian w funkcjonowaniu uczelni wyższych oraz rejestracji NZS.

Rok 1989: przemiany polityczne i powstanie niepodległej III Rzeczypospolitej doprowadziły do zasadniczych zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego. W tym czasie Uniwersytet Łódzki stał się jedną z największych uczelni w Polsce. Dzięki wysiłkom, staraniom i zaangażowaniu wielu znakomitych wykładowców zdobył renomę nie tylko w kraju, ale również za granicą. Był i jest miejscem skąd wywodzą się znani politycy, ekonomiści, prawicy, ludzie kształtujący Polskę. W okresie minionych kilkunastu lat istotną kwestią było rozszerzenie współpracy międzynarodowej. Podpisano ponad 100 umów o bezpośredniej współpracy z uniwersytetami w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii.

Rok 1991: przyłączono do UŁ zlokalizowany w Łodzi Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu warszawskiej AWF, który wszedł w strukturę nowoutworzonego Wydziału Nauk o Wychowaniu.

Rok 1994: został powołany do życia Wydział Zarządzania.

Rok 1995: dzięki współpracy z Uniwersytetem w Maryland (USA) powstało w UŁ Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, które prowadzi wysoko oceniane w ogólnopolskich rankingach studia MBA. Współpraca z partnerami amerykańskimi zaowocowała także utworzeniem w UŁ jedynego w Polsce Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej (American Corner).

Rok 1996: w wyniku wydzielenia części katedr powstały Wydział Matematyki oraz Wydział Fizyki i Chemii UŁ.

Rok 1998: coraz większe zainteresowanie studiami ze strony młodzieży spoza ośrodków akademickich doprowadziło do utworzenia Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim oraz zamiejscowych ośrodków dydaktycznych w Kutnie, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu oraz Skierniewicach.

Rok 2000: został powołany Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

Rok 2001: został powołany Wydział Nauk Geograficznych.

Rok 2003: Uniwersytet Łódzki jako jedyny w kraju realizuje zadania badawczo-rozwojowe w ramach programu offsetowego we współpracy z Uniwersytetem Teksańskim w Austin (USA).

Rok 2004: wejście Polski do Unii Europejskiej umożliwiło polskiemu środowisku naukowemu organizowanie krajowych i międzynarodowych konsorcjów badawczych.

Lata 2004-2014: Uniwersytet Łódzki skutecznie pozyskuje unijne środki na budowę lub modernizację swoich wydziałów: Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydziału Chemii i Wydziału Filologicznego.

Rok 2006: otwarcie nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

Rok 2007: powstały Wydziały: Fizyki i informatyki Stosowanej oraz Chemii

Rok 2008: utworzenie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego UŁ im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

Rok 2012: Uniwersytet Łódzki powołuje do życia Przedszkole UŁ

Rok 2013: Uniwersytet Łódzki wraz z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną tworzy szkołę międzynarodową British International School of the University of Lodz

Rok 2014: otwarcie nowego budynku Wydziału Filologicznego przy ul. Pomorskiej 171/173

Rok 2015: otwarcie nowego gmachu Rektoratu UŁ przy ul. Narutowicza 68

Rok 2015: ustanowienie Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych