BIP UŁ: Zamówienia publiczne

UTWORZONO2019-10-28 12:02, Małgorzata Stachurska-Skorzycka OSTATNIA MODYFIKACJA2021-03-24 15:00, Małgorzata Stachurska-Skorzycka

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte przez Uniwersytet Łódzki po 1 listopada 2019r. prowadzone za pomocą platformy zakupowej UŁ.


Informacje o aktualnych postępowaniach przetargowych ogłoszonych przed 1 listopada 2019 r. publikowane są na stronie: Przetargi Biuletynu Informacji Publicznej UŁ. Dodatkowo, zamówienia publiczne prowadzone przez UŁ o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ogłoszone po 1 października 2019 r. realizowane są przy użyciu platformy zakupowej.


Jeżeli jesteś pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego i chcesz dowiedzieć się jakie umowy przetargowe obowiązują w UŁ lub poznać obowiązujące procedury związane z zakupami dokonywanymi przez jednostki organizacyjne UŁ w trybach obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych, komplet informacji znajdziesz w portalu Zamówienia publiczne w Bazie Wiedzy Pracownika


Kontakt
Postępowania dotyczące zamówień na dostawy i usługi
Dział Zakupów UŁ

ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź

e-mail do kontaktu z Wykonawcami : przetargi@uni.lodz.pl
e-mail do kontaktu z pracownikami UŁ: bzp@uni.lodz.pl


Kierownik Działu Zakupów – Sebastian Rudziński (42) 635-43-53


Pracownicy jednostki:

Dariusz Błędowski (42) 635-43-20
Agnieszka Gałda-Stasiak (42) 635-50-80
Ewa Kikowska (42) 635-43-20
Katarzyna Kubsz (42) 635-43-25
Andrzej Rogala (42) 635-40-71
Marta Smużyńska (42) 635-42-83
Ewa Walkowiak-Dziubich (42) 635-47-88
Andrzej Tazbir (42) 635-43-26
Lidia Wacławiak (42) 635-43-27
Marta Mariańska (42) 635-40-88
Łukasz Pawelczyk (42) 635-42-87
Patrycja Rosiak (42) 635-40-55
Emilia Bednarek (42) 635-40-88
Postępowania dotyczące zamówień na roboty budowlane oraz inwestycje budowlaneDział Inwestycji i Remontów UŁ

ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź

e-mail: diir@uni.lodz.pl


Kierownik - Krzysztof Michalak (42) 635 43 03
Z-ca Kierownika – Anna Sochala (42) 635 42 90
Z-ca Kierownika – Konrad Lewandowski (42) 635 43 16


Pracownicy jednostki:

Ewa Bernaś (42) 635 43 13
Adam Adrianowski (42) 635 43 29
Agnieszka Majcherczyk-Wicher (42) 635 43 02
Hanna Maćkowska (42) 635 43 06
Sławomir Jaroszczak (42) 635 43 12

Informacje dotyczące postępowań z zakresu zamówień publicznych prowadzonych do 9 września 2017 roku dostępne są w archiwalnej wersji BIP UŁ.