Programy studiów

UTWORZONO2020-01-30 10:14, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2021-05-31 13:12, Tomasz Chrabelski

Programy studiów obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska


Genetyka - studia II stopnia

Uchwała Program

Biologia - studia I stopnia

Uchwała Program

Biologia - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Biotechnologia - studia I stopnia

Uchwała Program

Biotechnologia - studia II stopnia

Uchwała Program

Mikrobiologia - studia I stopnia

Uchwała Program

Mikrobiologia - studia II stopnia

Uchwała Program

Ochrona Środowiska - studia I stopnia

Uchwała Program

Ochrona Środowiska - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne - studia I stopnia

Uchwała Program

Biologia Kryminalistyczna - studia I stopnia

Uchwała Program

EkoMiasto - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021


Wydział Chemii

Chemia materiałów i nanotechnologia - studia I stopnia

Uchwała Program

Analityka chemiczna - studia I stopnia

Uchwała Program

Analityka chemiczna - studia II stopnia

Uchwała Program

Chemia - studia I stopnia

Uchwała Program

Chemia - studia II stopnia

Uchwała Program

Nauczanie chemii - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu - studia I stopnia

Uchwała Program

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu - studia II stopnia

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022


Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Ekonometria i analityka danych - studia I stopnia

Uchwała Program

Praca socjalna - studia I stopnia

Uchwała Program

Praca socjalna - studia II stopnia

Uchwała Program

Logistyka - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program

Logistyka w gospodarce - studia II stopnia

Uchwała Program

Socjologia - studia I stopnia

Uchwała Program

Socjologia - studia II stopnia

Uchwała Program

Ekonomia - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program- obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Ekonomia - studia II stopnia

Uchwała Program

Finanse i rachunkowość - studia I stopnia

Uchwała Program

Finanse i rachunkowość - studia II stopnia

Uchwała Program

Gospodarka przestrzenna - studia I stopnia

Uchwała Program

Gospodarka przestrzenna - studia II stopnia

Uchwała Program

Informatyka ekonomiczna - studia I stopnia

Uchwała Program

Informatyka i ekonometria - studia II stopnia

Uchwała Program

Inwestycje i nieruchomości - studia I stopnia

Uchwała Program

Inwestycje i nieruchomości - studia II stopnia

Uchwała Program

Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne - studia II stopnia

Uchwała Program

Bankowość i finanse cyfrowe - studia I stopnia

Uchwała Program

Bankowość i finanse cyfrowe - studia II stopnia

Uchwała Program

Finanse i biznes międzynarodowy - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program

Finanse i biznes międzynarodowy - studia II stopnia

Uchwała Program

Rewitalizacja miast - studia II stopnia

Uchwała Program


Wydział Filologiczny

Logopedia z audiologią - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała

Logopedia - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia

Uchwała Program

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia

Uchwała Program

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji - studia I stopnia

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji - studia II stopnia

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022

Kulturoznawstwo - studia I stopnia

Uchwała Program

Kulturoznawstwo - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Filologia polska - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Filologia polska - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Filologia słowiańska - studia I stopnia

Uchwała Program

Filologia słowiańska - studia II stopnia

Uchwała Program

Filologia hiszpańska z językiem angielskim - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną - studia II stopnia

Uchwała Program

Studia polsko-niemieckie - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Filologia germańska - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022

Filologia germańska - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Filologia angielska - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała

Filologia angielska - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Lingwistyka dla biznesu - studia I stopnia

Uchwała Program

Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Informacja w środowisku cyfrowym - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022

Media Arts Cultures - studia II stopnia

Uchwała Program

Dziennikarstwo międzynarodowe - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Niemcoznawstwo - studia I stopnia

Uchwała Program

Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych - studia I stopni

Uchwała Program

Kultura i sztuka współczesna - studia II stopnia

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022

Media audiowizualne i kultura cyfrowa - studia II stopnia

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022

Nowe media i kultura cyfrowa - studia I stopnia

Uchwała Program

Produkcja teatralna i organizacja widowisk - studia I stopnia

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022

Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych - studia I stopnia

Uchwała Program

Filologia włoska - studia I stopnia

Uchwała Program

Filologia włoska - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Filologia romańska - studia I stopnia

Uchwała Program

Filologia romańska - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Filologia rosyjska - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Filologia rosyjska - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską - studia I stopnia

Uchwała Program

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską - studia II stopnia

Uchwała Program

Studia polskie z językiem angielskim - studia I stopnia

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022

Translatoryka - studia II stopnia

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Informatologia z biznesowym językiem angielskim - studia II stopnia

Uchwała Program

Twórcze pisanie - studia I stopnia

Uchwała Program


Wydział Filozoficzno-Historyczny

Okcydentalistyka - studia I stopnia

Uchwała Program

Archeologia - studia I stopnia

Uchwała Program

Archeologia - studia II stopnia

Uchwała Program

Etnologia i antropologia kulturowa - studia I stopnia

Uchwała Program

Etnologia i antropologia kulturowa - studia II stopnia

Uchwała Program

Filozofia - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Filozofia - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Historia - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała

Historia - studia II stopnia

Uchwała Program

Historia sztuki - studia I stopnia

Uchwała Program

Historia sztuki - studia II stopnia

Uchwała Program

Wojskoznawstwo - studia I stopnia

Uchwała Program

Wojskoznawstwo - studia II stopnia

Uchwała Program

e-Historia - studia I stopnia

Uchwała Program


Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Fizyka - studia I stopnia

Uchwała Program

Fizyka - studia II stopnia

Uchwała Program

Informatyka - studia I stopnia

Uchwała Program

Informatyka - studia II stopnia

Uchwała Program


Wydział Matematyki i Informatyki

Informatyka - studia I stopnia

Uchwała Program

Informatyka - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Matematyka - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała

Matematyka - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Analiza danych - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Analiza danych - studia II stopnia

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021


Wydział Nauk Geograficznych

Geoinformacja - studia I stopnia

Uchwała Program

Geoinformacja - studia II stopnia

Uchwała Program

Geomonitoring - studia I stopnia

Uchwała Program

Geografia - studia I stopnia

Uchwała Program

Geografia - studia II stopnia

Uchwała Program

Geografia - studia nauczycielskie - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała

Gospodarka przestrzenna - studia I stopnia

Uchwała Program

Planowanie i organizacja przestrzeni - studia II stopnia

Uchwała Program

Turystyka i rekreacja - studia I stopnia

Uchwała Program

Turystyka i rekreacja - studia II stopnia

Uchwała Program


Wydział Nauk o Wychowaniu

Psychologia - studia magisterskie

Uchwała Program

Uchwała

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Pedagogika - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała

Pedagogika - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia magisterskie

Uchwała Program

Uchwała

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Pedagogika sportu - studia I stopnia

Uchwała Program


Wydział Prawa i Administracji

Prawo podatkowe i rachunkowość - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Administracja - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Administracja - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Prawo - studia magisterskie

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Polityka społeczna - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Prawo zatrudnienia – kadry i płace - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Prawo ochrony zdrowia - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Prawo ochrony danych osobowych - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Prawo zamówień publicznych - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Politologia - studia I stopnia

Uchwała Program

Politologia - studia II stopnia

Uchwała Program

Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia

Uchwała Program

Stosunki międzynarodowe - studia II stopnia

Uchwała Program

Międzynarodowe studia kulturowe - studia I stopnia

Uchwała Program

Międzynarodowe studia kulturowe - studia II stopnia

Uchwała Program

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia

Uchwała Program

Studia azjatyckie - studia I stopnia

Uchwała Program

International and Political Studies - studia I stopnia

Uchwała Program

International and Political Studies - studia II stopnia

Uchwała Program

International Marketing - studia I stopnia

Uchwała ProgramWydział Zarządzania

Analityka biznesu - studia I stopnia

Uchwała Program

Business management - studia I stopnia

Uchwała Program

Business management - studia II stopnia

Uchwała Program

Zarządzanie zasobami ludzkimi - studia I stopnia

Uchwała Program

Zarządzanie miastem - studia I stopnia

Uchwała Program

Marketing - studia I stopnia

Uchwała Program

Rachunkowość - studia I stopnia

Uchwała Program

Finanse i inwestycje - studia I stopnia

Uchwała Program

Rachunkowość i zarządzanie finansami - studia II stopnia

Uchwała Program

Zarządzanie w administracji publicznej - studia II stopnia

Uchwała Program

Zarządzanie - studia I stopnia

Uchwała Program

Zarządzanie - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Logistyka - studia I stopnia

Uchwała Program

Logistyka w biznesie - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Management and Finance - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami - studia I stopnia

Uchwała Program

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie - studia I stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Zarządzanie biznesem - studia II stopnia

Uchwała Program

Uchwała Program - obowiązuje dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021

Automatyzacja procesów biznesowych - BPA - studia I stopnia

Uchwała Program


Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Administracja - studia I stopnia

Uchwała Program

Administracja - studia II stopnia

Uchwała Program

Turystyka i Rekreacja - studia I stopnia

Uchwała Program

Zarządzanie - studia I stopnia

Uchwała Program

Leśnictwo - studia I stopnia

Uchwała Program