Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt w gr. pracowników badawczo-dydaktycznych

Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

KONKURS
NA STANOWISKO ADIUNKTA W KATDRZE FIZYKI CIAŁA STAŁEGO
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ UŁ

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt (pełny etat)

DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka

DATA OGŁOSZENIA: 30.12.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.01.2022

LINK DO STRONY UCZELNI: https://www.uni.lodz.pl/oferty-pracy

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, badania układów niskowymiarowych, mikroskopia bliskich oddziaływań, materiały 2D

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

  • posiadać stopień naukowy doktora nauk fizycznych;
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
  • posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie, posiadać umiejętność pisania tekstów naukowych w tym języku;
  • posiadać doświadczenie w badaniu układów warstwowych opartych o materiały dwuwymiarowe;
  • posiadać wiedzę oraz udokumentowane doświadczenie z zakresu opisu zjawisk fizycznych zachodzących w dichalkogenkach metali przejściowych;
  • posiadać dorobek naukowy dokumentujący doświadczenie w zakresie badań prowadzonych technikami STM/STS, LEED oraz ARPES;
  • dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień algorytmów i struktur danych, i inżynierii oprogramowania, elektroniki oraz robotyki

Wymagane dokumenty:

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy (kwestionariusz do pobrania ze strony http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/

- życiorys,

- odpis dyplomu doktorskiego,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/

- wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, staże naukowe itp.), dydaktycznych i organizacyjnych.

- informację o przetwarzaniu danych osobowych (http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/)

Kandydaci proszeni są o przesłanie ww. dokumentów do sekretariatu Katedry Fizyki Ciała Stałego, e-mail: kfcs@fis.uni.lodz.pl, tel. (0-48-42) 635-56-87,

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31.01.2022 Planowany początek zatrudnienia: Luty 2022

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 30 grudnia 2021 Termin nadsyłania ofert: 29 stycznia 2022 Termin rozstrzygnięcia: 31 stycznia 2022
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Fizyki Ciała Stałego Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt w gr. pracowników badawczo-dydaktycznych Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne Wymiar godzinowy: pełen etat