Wykaz osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w UŁ

W związku z uruchomieniem w dniu 31 maja 2021r. nowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, ta strona nie jest aktualizowana.

mgr Radosław Bochan

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse

Komisja ds. postępowania doktorskiego mgra Radosława Bochana, uprzejmie informuje, że w dniu 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 odbędzie się online publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Radosława Bochana Czynniki determinujące wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej/spójności UE przeznaczonych na inwestycje w innowacyjne technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) na przykładzie regionu łódzkiego w latach 2007-2018”.

Promotor: prof. dr hab. Zofia Wysokińska

Promotor pomocniczy: dr Maria Błaszczyk

Recenzenci:

prof. dr hab. Leszek Jasiński, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Jarosław Kundera, Uniwersytet Wrocławski

WAŻNE

Obrona będzie odbywała się w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams.

Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o podpisanie (tradycyjnie – w wersji papierowej lub elektronicznie – podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym) oświadczenia i przesłanie na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony, na adres email: tomasz.scianowski@uni.lodz.pl

Oświadczenie podpisane tradycyjnie proszę przesłać zarówno mailowo jak i pocztą tradycyjną na adres: Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź.

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Matejki 34.

Wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej będzie dostępna w Repozytorium UŁ co najmniej 10 dni przed obroną na jednym stanowisku komputerowym na parterze w Bibliotece UŁ, bez możliwości kopiowania i drukowania.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

https://www.eksoc.uni.lodz.pl/dzialalnosc-naukowa/...

(przewody doktorskie wszczęte na podstawie przepisów znowelizowanych do 30.04.2019)

oświadczenie