Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
1
47/ZP/2019
Usługi powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-10-02 10:23:59
2020-02-20 12:31:35
2
40/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-10-07 15:58:09
2020-01-16 14:32:47
3
36/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-09-24 12:29:28
2020-01-16 14:30:33
4
35/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-09-27 12:37:31
2020-01-16 14:26:05
5
33/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-09-11 08:15:36
2020-01-16 14:22:38
6
93/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-10-15 16:10:39
2019-12-20 11:21:42
7
29/ZP/2019/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2019-07-31 12:26:28
2019-12-18 11:20:22
8
94/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-10-18 14:57:40
2019-12-04 14:22:53
9
47/ZP/2019/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2019-10-15 13:36:48
2019-11-29 12:24:24
10
44/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-10-29 15:16:53
2019-11-27 14:53:38
13
97/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-10-16 10:16:51
2019-11-20 14:04:41
14
18/DIR/UŁ/2019
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-10-15 11:27:19
2019-11-20 08:59:56
15
72/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-09-06 12:45:31
2019-11-18 12:56:31
16
34/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-09-19 14:17:00
2019-11-18 12:40:10
17
42/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-10-17 14:01:33
2019-11-15 12:52:45
18
80/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-09-12 12:34:19
2019-11-15 11:34:43