9 kwietnia, 2019 r.

​Publiczna prezentacja założeń projektu „EkoMiasto i jego otoczenie – zrównoważony rozwój miasta i cennych przyrodniczo obszarów zagrożonych antropopresją”

UTWORZONO2019-04-09 14:13, Katarzyna Mazur OPUBLIKOWANO2019-04-09 00:00, Katarzyna Mazur OSTATNIA MODYFIKACJA2019-04-09 14:13, Katarzyna Mazur

Publiczna prezentacja założeń projektu „EkoMiasto i jego otoczenie – zrównoważony rozwój miasta i cennych przyrodniczo obszarów zagrożonych antropopresją"

Uniwersytet Łódzki informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 13.30 w sali Rady Wydziału Budynku D przy ulicy Pomorskiej 141/143 w Łodzi, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „EkoMiasto i jego otoczenie – zrównoważony rozwój miasta i cennych przyrodniczo obszarów zagrożonych antropopresją”.

Projekt ubiega się o dofinansowanie w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2019 do godz. 23.59 na adres mailowy: blazej.marciniak@biol.uni.lodz.pl, podając imię, nazwisko nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują (jeśli dotyczy).

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania będzie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Poprzednia wiadomość Nowa strona BIP
Następna wiadomość Publiczna prezentacja założeń projektu „Genomowa mapa Polski w bezpłatnym dostępie"